Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015

Norme metodologice din 8 februarie 2019 de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România Art. 1 Colegiul Dieteticienilor din România avizează formările profesionale în nutriţie şi dietetică, realizate de entităţi furnizoare de formare profesională de profil, conform Procedurii specifice emise de Colegiul…

Legea nr. 200/2004 – recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale

LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., care…